Klachten

Klachtenregeling

Deze webpagina geeft informatie over waar je terecht kunt wanneer je niet tevreden bent over Talent of de dienstverlening van Talent.

Niet tevreden? Wij horen het graag

De medewerkers en vrijwilligers van Talent doen hun uiterste best om de beste oplossingsgerichte begeleiding te bieden. Desondanks kunnen er dingen voorvallen waar je niet tevreden over bent. Wij horen dit graag van je! Dit biedt ons de mogelijkheid om onze zorg- en dienstverlening verder te verbeteren. Laat het ons direct weten. Het is zowel voor jou als voor ons belangrijk dat je dit zo snel mogelijk bespreekt met de betrokken begeleider/medewerker of met de betreffende leidinggevende. Daarnaast kun je natuurlijk altijd terecht bij de manager zorg.

Klachtenfunctionaris

Toch kan het voorkomen dat je er samen met de medewerker/begeleider of leidinggevende niet uit komt. In dat geval kun je je klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Talent. De klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar op: 06-18465314 of via mail: denise.lejeune@talentonline.nl

Je kunt ook een brief sturen naar:
Talent, t.a.v. Denise Lejeune
Kampweg 37B, 6247 AR Gronsveld

De klachtenfunctionaris gaat vertrouwelijk met jouw klacht om. Zij heeft een luisterend oor en je kunt met een gerust hart open en eerlijk met haar praten. Samen met jou zal zij de vervolgstappen bepalen. Een oplossing zou kunnen zijn dat je samen met haar contact opneemt met de betreffende betrokkene. Een andere mogelijkheid is dat je klacht bij de klachtencommissie wordt ingediend. Zo nodig helpt de klachtenfunctionaris je met het op schrift stellen van jouw klacht.

Klachtencommissie

De klachtencommissie neemt jouw klacht in behandeling, waarbij zij zoveel mogelijk betrokkenen zal horen om tot een goed oordeel te kunnen komen. In principe wordt jouw klacht binnen zes weken afgerond met een adviesrapport. Dit rapport wordt voorgelegd aan de raad van bestuur van Talent, ter oplossing of behandeling van de klacht. De raad van bestuur zal binnen vier weken aangeven hoe het advies zal worden uitgevoerd. Alleen in geval van zwaarwegende redenen kan de raad van bestuur van het advies van de commissie afwijken. Je ontvangt uiteraard ook het volledige rapport.

De klachtencommissie van Talent is onafhankelijk. Zij zijn echter wel goed op de hoogte van de gang van zaken binnen Talent. De klachtencommissie staat garant voor een eerlijke en onafhankelijke behandeling van jouw klacht. Je kunt je klacht bij de klachtencommissie schriftelijk indienen:

Talent
t.a.v. de klachtencommissie
Kampweg 37b
6247 AR Gronsveld

Of per mail naar denise.lejeune@talentonline.nl onder vermelding van de Klachtencommissie.
Talent heeft een uitgebreide klachtenregeling, deze kun je opvragen bij de klachtenfunctionaris, Denise Lejeune: denise.lejeune@talentonline.nl

Waar vind je ons?

Hoofdkantoor Talent

Kampweg 37b
6247 AR Gronsveld