Omgangs­normen
wonen

Afspraken algemeen

De omgangsnormen zijn van toepassing op ieder Talent dat begeleid wordt bij het wonen en dienen te worden onderschreven en nageleefd.

Respect

Bij Talent gaan wij respectvol met elkaar om. Veiligheid voor ons allen staat hierbij voorop. Daarom verwachten wij van jou dat:

Toegang tot gebouwen van Talent

Als je geen Talent, bezoeker van een Talent, vrijwilliger, stagiaire of medewerker bent, dien je je bij binnenkomst te melden.

Foto- en/of filmopnamen

Respecteer de privacy van medebewoners en medewerkers. Voor het maken van foto- en/of filmopnamen vraag je vooraf toestemming.

Handhaving

Bij strafbare feiten doen wij aangifte bij de politie. Bij vernieling van spullen verhalen wij de schade.

Afspraken met betrekking tot de ruimte

Inrichting van de persoonlijke ruimte

Het is niet toegestaan om zelfstandig in/op de wanden, tegels, kozijnen of deuren te boren, spijkeren en/of verven. In overleg met de bewoner, betrokkenen en begeleider worden de mogelijkheden per kamer/appartement/studio bekeken. De kamers dienen altijd hygiënisch en netjes te zijn.

Entree en toegang

De entree en toegang dient vrij te blijven. Fietsen, bromfietsen en andere voertuigen kunnen in de desbetreffende ruimte gestald worden.

Brandveiligheid

I.v.m. de brandveiligheid is het niet toegestaan om binnen kaarsen te branden, zowel in de gezamenlijke ruimtes als in de eigen ruimtes. Bij brand of andere calamiteiten moet je alle aanwijzingen van de begeleiding en aangegeven vluchtplan opvolgen, dit voor je eigen veiligheid en die van de andere bewoners. Voor de veiligheid zijn er rookmelders en een brandmeldinginstallatie geïnstalleerd door brandweer i.s.m. de desbetreffende gemeente. Bij vernieling of onnodige rookontwikkeling zijn de kosten voor uitruk van de brandweer voor eigen rekening.

Corvee

(onderstaand geldt alleen voor wonen jeugd en wonen met verblijf)

De bewoners hebben in tourbeurten corvee. Voor het avondeten staat in het schema vermeld wie er aan de beurt is. Indien de bewoner verhinderd is, kan er in overleg met de begeleiding geruild worden. Na het eten wordt de tafel afgeruimd, alle afwas wordt in de vaatwasser ingeruimd of afgewassen. Het aanrecht en fornuis worden schoongemaakt. De tafels en stoelen worden afgeveegd en in de keuken wordt de vloer eventueel gezogen en gedweild. Het 1 keer per dag schoonmaken van de toiletten is ook onderdeel van de corvee en wordt in het schema meegenomen. Voor bewoners met een eigen zelfstandige leefruimte, regelen deze zaken voor zichzelf. Hier zal begeleiding hen in ondersteunen.

Schoonmaken

Iedere bewoner is verantwoordelijk voor zijn eigen ruimte en ruimt deze ook zelf op. De begeleiding zal hier aansturing bij geven aan de hand van aanwijzingen. Op een vaste dag, bepaald in het dagprogramma maken de bewoners hun eigen ruimte schoon.

Afval

Het afval kan in de desbetreffende containers gedeponeerd worden. Wij scheiden afval, let goed op in welke bak afval gegooid moet worden. Laat de afvalemmer niet overlopen!

Afspraken met betrekking tot de dagelijkse orde

Geldzaken

Geldzaken zijn in het beheer van het Talent, ouders/verzorgers of bewindvoerder. Persoonlijke financiën worden niet door Talent beheerd. De bewoner kan begeleid worden met het zelfstandig beheren van zijn/haar geldzaken.

Sleutels

Iedere bewoner is in het bezit van 1 sleutel. Deze sleutels mogen niet bijgemaakt worden. Indien je je sleutel kwijt bent, kun je een nieuwe sleutel halen bij de begeleiding. Hiervoor vragen wij een vergoeding. Hiervoor teken je bij komst naar onze woonlocatie een sleutelformulier. In geval van gezamenlijke ruimte hebben alleen de medebewoners een sleutel van de hiervan om de privacy te beschermen. Elke bewoner heeft tevens een eigen sleutel van zijn/haar eigen kamer/appartement/studio. In noodgevallen beschikt de begeleiding over een sleutel.

Post

De bewoners kunnen op het woonadres post ontvangen. Daar waar de post in een centrale brievenbus aankomt, wordt vanuit hier de post doorgesorteerd. Elke bewoner kan zijn/haar post dan ophalen in zijn/haar eigen postvak.

Huisdieren

Per locatie en per bewoner gelden er individuele afspraken voor het al dan niet mogen houden van een huisdier. Indien het houden van een huisdier wordt toegestaan, worden hierover afspraken vastgelegd in het Plan van Aanpak. De huisdieren worden volgens voorschrift door de bewoner verzorgd. Bij het niet nakomen van verzorgingsafspraken worden de huisdieren niet langer toegestaan. Kosten m.b.t. huisdieren zijn voor rekening van de bewoner.

Wassen en strijken

Voor de woonlocaties waar een wasmachine/droger aanwezig is in de gezamenlijke wasruimte, mogen bewoners hier tegen betaling (bewoners onder de 18 jaar betalen hier niet voor) gebruik van maken. Indien er mogelijkheid is tot het aansluiten van eigen wasmachine/droger dient de bewoner hier zelf zorg voor te dragen.

Boodschappen

Voor wonen jeugd en wonen met verblijf worden boodschappen per locatie besteld en geleverd. Op individuele basis is het mogelijk afspraken te maken rondom het verkrijgen van voedingsgeld, zodat de bewoner zelfstandig boodschappen kan doen.

Internet en computer

Elke bewoner heeft de mogelijkheid om tegen betaling (bewoners onder de 18 jaar betalen hier niet voor) gebruik te maken van draadloos internet. Per locatie en per bewoner worden er individuele afspraken gemaakt rondom computer en internet gebruik. Kosten m.b.t. downloaden dan wel in rekening gebrachte sites zijn voor eigen rekening. De computer dient uitgeschakeld te worden indien er niemand aanwezig is. Dit i.v.m. de brandveiligheid. I.v.m. geluidsoverlast houd rekening met medebewoners.

Telefoon

Binnen de woonlocaties kun je een telefoontje ontvangen. In overleg met de begeleiding kun je een telefoontje plegen. Er worden individuele afspraken gemaakt over eigen mobiele telefoons en het gebruik ervan.

Daginvulling

Een zinvolle daginvulling is een voorwaarde voor verblijf in onze woonlocaties. Werktijden, schoolrooster en vakantiedagen dien je door te geven bij de begeleiding. Wanneer je geen zinvolle daginvulling hebt, zal begeleiding met jou op zoek gaan naar deze invulling.

Ziek

Als je ziek bent, meldt je dit bij de begeleiding en meldt je je af bij andere verplichtingen (werk, dagbesteding, afspraken, school). In overleg met de begeleiding wordt de huisarts ingeschakeld.

Afmelden/aanmelden

Voor wonen jeugd geldt dat je niet zomaar weg gaat. Dit gaat altijd in overleg met ouders/wettelijk vertegenwoordigers en begeleiding. Voor wonen met en zonder verblijf geldt dat er individuele afspraken worden gemaakt over het aan- en afmelden. Per woonlocatie zijn er afspraken over wanneer verwacht wordt dat alle bewoners op de woonlocatie terug zijn.

Geluidshinder en andere overlast

Zorg dat buren en medebewoners je gedrag niet als hinderlijk ervaren. Behandel elkaar met wederzijds respect. Gebruik bij voorkeur een koptelefoon om muziek te luisteren. Per woonlocatie worden er afspraken gemaakt betreffende de tijd dat het stil dient te zijn binnen de woonlocatie.

Medicatie

In het Plan van Aanpak worden individuele afspraken gemaakt over medicatie, denk hierbij aan o.a. het beheer. Heeft begeleiding dit in beheer, dan houden ze een medicatie registratielijst bij.

Roken/alcohol/drugs

Wij houden ons aan de Nederlandse wetgeving. Dat houdt in dat er onder de 18 jaar in zijn geheel geen gebruik mag worden gemaakt van drugs, alcohol en/of roken.

Boven de 18 jaar is het in zijn geheel niet toegestaan gebruik te maken van drugs.

Boven de 18 jaar is het gebruik van alcohol alleen toegestaan in overleg met de begeleiding.

Boven de 18 jaar is het niet toegestaan om binnen de woonlocaties te roken, dit geldt zowel voor de algemene ruimten als voor de eigen kamer/appartement/studio. Buiten is roken alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken.

Begeleiding kan je vragen mee te werken aan een alcohol of drugtest, wanneer deze dat nodig acht.

Afspraken met betrekking tot contact met anderen

Bezoek

Het is natuurlijk toegestaan om bezoek te ontvangen. Dit kan in overleg met de begeleiding geregeld worden. Boven de 18 jaar is de bewoner zelf verantwoordelijk voor zijn/haar bezoek. Per locatie en per bewoner worden afspraken gemaakt over de tijd dat verwacht wordt dat bezoek de woonlocatie verlaat. Tevens worden per locatie en per bewoner afspraken gemaakt over het bezoek van huisdieren.

Logeren

In goed overleg met de begeleiding is het toegestaan dat iemand mag blijven logeren. Hierbij geldt dat je medebewoners geen overlast ervaren.

Het blijven logeren van baby’s en kinderen onder de 18 jaar is niet toegestaan.

Downloads

Ondertekening van de omgangsnormen wonen

Waar vind je ons?

Hoofdkantoor Talent

Kampweg 37b
6247 AR Gronsveld