Omgangs­normen

Afspraken algemeen

De omgangsnormen zijn van toepassing op ieder Talent dat begeleid wordt bij Talent en dienen te worden onderschreven en nageleefd.

Respect

Bij Talent gaan wij respectvol met elkaar om. Veiligheid voor ons allen staat hierbij voorop. Daarom verwachten wij van jou dat:

Toegang tot gebouwen van Talent

Als je geen Talent, bezoeker van een Talent, vrijwilliger, stagiaire of medewerker bent, dien je je bij binnenkomst te melden.

Foto- en/of filmopnamen

Respecteer de privacy van medebewoners en medewerkers. Voor het maken van foto- en/of filmopnamen vraag je vooraf toestemming.

Handhaving

Bij strafbare feiten doen wij aangifte bij de politie. Bij vernieling van spullen verhalen wij de schade.

Afspraken per thema

Entree en toegang


De entree en toegang dient vrij te blijven. Fietsen, bromfietsen en andere voertuigen kunnen in de desbetreffende ruimte gestald worden.

Brandveiligheid

I.v.m. de brandveiligheid is het niet toegestaan om binnen kaarsen te branden, zowel in de gezamenlijke ruimtes als in de eigen ruimtes. Bij brand of andere calamiteiten moet je alle aanwijzingen van de begeleiding en aangegeven vluchtplan opvolgen, dit voor je eigen veiligheid en die van de andere bewoners. Voor de veiligheid zijn er rookmelders en een brandmeldinginstallatie geïnstalleerd door brandweer i.s.m. de desbetreffende gemeente. Bij vernieling of onnodige rookontwikkeling zijn de kosten voor uitruk van de brandweer voor eigen rekening.

Geldzaken

Geldzaken zijn in het beheer van het Talent, ouders/verzorgers of bewindvoerder. Persoonlijke financiën worden niet door Talent beheerd. De bewoner kan begeleid worden met het zelfstandig beheren van zijn/haar geldzaken.

Medicatie

In het Plan van Aanpak worden individuele afspraken gemaakt over medicatie, denk hierbij aan o.a. het beheer. Heeft begeleiding dit in beheer, dan houden ze een medicatie registratielijst bij.

Roken/alcohol/drugs


Wij houden ons aan de Nederlandse wetgeving. Dat houdt in dat er onder de 18 jaar in zijn geheel geen gebruik mag worden gemaakt van drugs, alcohol en/of roken.

Boven de 18 jaar is het in zijn geheel niet toegestaan gebruik te maken van drugs.

Boven de 18 jaar is het gebruik van alcohol alleen toegestaan in overleg met de begeleiding.

Boven de 18 jaar is het niet toegestaan om binnen de woonlocaties te roken, dit geldt zowel voor de algemene ruimten als voor de eigen kamer/appartement/studio. Buiten is roken alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken.

Begeleiding kan je vragen mee te werken aan een alcohol of drugtest, wanneer deze dat nodig acht.

Downloads

Ondertekening van de omgangsnormen

Waar vind je ons?

Hoofdkantoor Talent

Kampweg 37b
6247 AR Gronsveld