Verwijsindex

Vaak zijn er meerdere hulpverleners en/of organisaties betrokken bij jouw zorg of de zorg van uw zoon/dochter. Om onderlinge afstemming en samenwerking tussen de betrokken hulpverleners en professionals te versterken is werken met de landelijke verwijsindex een verplichting vanuit jeugdwet (0-23 jaar). Ook Talent werkt met de verwijsindex op regionaal niveau, voor de regio’s westelijke mijnstreek, parkstad en Maastricht-Heuveland. De regionale verwijsindex is gekoppeld aan de landelijke verwijsindex. Talent kan een signaal in de verwijsindex afgeven waaruit onze betrokkenheid blijkt. Dit signaal bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van jou of uw zoon/dochter bezig houdt. Zo kunnen de betrokken hulpverleners sneller en makkelijker met elkaar in contact komen en zo nodig informatie uitwisselen. Voor deze informatie uitwisseling is jouw toestemming en/of de toestemming van jouw wettelijk vertegenwoordiger nodig.

Meer informatie over de verwijsindex in jouw regio vind je op:

Parkstad

Maastricht-Heuvelland

Westelijke Mijnstreek

Waar vind je ons?

Hoofdkantoor Talent

Kampweg 37b
6247 AR Gronsveld